Bemiddelaar

Ontdek hoe bemiddeling bijdraagt tot het stimuleren van de communicatie en de samenwerking tussen medewerkers. 

Herken je dit?

Er is een conflict tussen medewerkers en je hebt ondersteuning nodig bij de aanpak ervan. Of medewerkers of teams botsen qua waarden, belangen of doelen waardoor hun engagement, productiviteit of dienstverlening naar klanten in het gedrang komt?

Hoe ik help

Als bemiddelaar breng ik medewerkers samen en bied ik hun de ruimte om het conflict of de tegenstelling op een andere manier te bespreken. Ik begeleid het gesprek door een helder kader te bieden. Tegelijkertijd help ik de teamleden met het herstellen van hun onderlinge verstandhouding door met elkaar te spreken en naar elkaar te luisteren. 

Het resultaat

Er wordt opnieuw gepraat. Medewerkers kunnen effectief samenwerken en met elkaar omgaan. Hun focus verschuift van conflict naar gezamenlijke doelen. Door tijdens de bemiddeling standpunten, belangen en gevoelens uit te wisselen, ontstaat er begrip en empathie tussen de deelnemers. Dit draagt bij aan het welzijn en de betrokkenheid van medewerkers, en stimuleert de productiviteit van jouw organisatie.

 

Mijn sterktes

Elly hanteert een zorgzame aanpak en heeft aandacht voor hetgeen er echt toe doet, zonder het geheel uit het oog te verliezen.

Anouk Moors - Mediv

 • Dialoog

  Om zo jouw behoeften en uitdagingen in communicatie en samenwerking volledig te kunnen begrijpen.

 • Vertrouwelijkheid

  Essentieel in het bemiddelingsproces opdat medewerkers bereid zijn om open te communiceren.

 • Respectvol

  Om ervoor te zorgen dat de waardigheid van de deelnemers behouden blijft, zelfs in een conflictsituatie.

 • Onpartijdig

  Cruciaal om ervoor te zorgen dat de bemiddeling gelijkwaardig en evenwichtig is.

Erkend bemiddelaar

Als Erkend Bemiddelaar in Sociale Zaken volg ik de deontologie van de Federale Bemiddelingscommissie. Ik ben ook lid van de belangenverenigingen Bemiddeling vzwen Uw Bemiddelaars. Beide verenigingen zetten zich in voor de toepassing van bemiddeling in professionele contexten, met als doel conflicten of belangentegenstellingen te overbruggen. Door me regelmatig bij te scholen blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bemiddeling op de werkvloer.

Veelgestelde vragen

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van bemiddeling, maar zit je nog met onbeantwoorde vragen? De meest gestelde vragen en antwoorden op een rij. 

 • Er is een conflict tussen medewerkers: Dergelijke conflicten kunnen de teamdynamiek verstoren, de samenwerking belemmeren en de algehele productiviteit verminderen.
 • Er zijn communicatieproblemen in een team: Communicatiestoornissen binnen een team of tussen afdelingen kunnen leiden tot misverstanden, onduidelijkheid en frustraties. Een bemiddelaar kan helpen bij het verbeteren van de communicatie en het verhelderen van mogelijke misverstanden.
 • Er is een conflict tussen een leidinggevende en een medewerker: Dergelijke conflicten kunnen een ernstige impact hebben op de werksfeer en de motivatie van het personeel. Een bemiddelaar kan ingrijpen om de communicatie te herstellen, wederzijds begrip te bevorderen en te zoeken naar oplossingen die zowel de medewerker als het management ten goede komen.
 • Intakegesprek met de opdrachtgever: Het doel van het gesprek is om een zicht te krijgen op het probleem vanuit het oogpunt van de organisatie nl. wat is de historiek van het conflict, wie is betrokken, welke zijn de bezorgdheden, mogelijkheden en gevoeligheden, … ?
 • Voorbereiding van de bemiddeling: De aankondiging van de bemiddeling aan de betrokken teamleden.
 • Een of meerdere bemiddelingsgesprekken met de teamleden: In eerste instantie wordt het conflict samen met alle betrokkenen geanalyseerd. Vervolgens wordt er gezamenlijk gezocht naar de belangen, behoeften, bezorgdheden, waarden en prioriteiten van alle betrokkenen. Ten slotte bereiken de teamleden gezamenlijk een oplossing voor het probleem.
 • Nabespreking met de opdrachtgever: Na de bemiddeling wordt er samen met de teamleden besproken welke afspraken voortvloeien uit het bemiddelingsproces en welke binnen de organisatie worden gecommuniceerd.

Doordat de bemiddelaar neutraal-betrokken is doorheen het hele traject, begeleidt hij de deelnemers om zelf de meest geschikte oplossing voor hun probleem te vinden.  Hierdoor ontstaat een oplossing op maat waar ze zelf achter staan, rekening houdend met de belangen van iedere deelnemer. De bemiddelaar staat dus buiten het conflict en neemt niet deel aan de inhoud van de oplossing.

Krijg inzicht - Creëer impact - Boek resultaat

Wil je het beste uit jouw medewerkers halen en jouw organisatie laten evolueren? Laten we kennismaken!