Development center

Ontdek hoe je het ontwikkelpotentieel van medewerkers in kaart kan brengen als fundament voor een persoonlijk ontwikkelplan binnen het kader van performance management. 

Herken je dit?

Wil je zicht krijgen op het potentieel van je medewerkers? Op wat ze willen bereiken en hoe je hen kan stimuleren om te groeien en hun talenten verder te ontwikkelen? 

Hoe ik help

Tijdens een development center ga ik na wat je medewerkers in zich hebben en waar ze met hun loopbaan naartoe willen. Door middel van simulatieoefeningen, gesprekken en feedbackmomenten blikken je medewerkers vooruit op hun toekomst. Samen met hen breng ik hun sterktes, groeipotentieel en ontwikkelingsbehoeften in kaart. 

Het resultaat

Een development center biedt inzicht in de competenties en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers, maar om deze kennis om te zetten in concrete acties is individuele begeleiding essentieel. Tijdens een feedbackgesprek worden de resultaten van het development center besproken en wordt er een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. Vervolgens kan er een coaching traject worden opgestart opdat je medewerker door middel van concrete doelen en actiepunten met zijn/haar persoonlijke ontwikkeling aan de slag kan gaan. 

Mijn sterktes

Bedankt om me op een andere manier naar mezelf en de context van mijn organisatie te leren kijken.

Medewerker Konings

 • Dialoog

  Om zo jouw behoeften en uitdagingen volledig te kunnen begrijpen enoplossingen op maat te bieden. 

 • Betrouwbaarheid

  Essentieel om succesvol te zijn in het ondersteunen van medewerkers en organisaties bij het ontdekken van hun potentieel.

 • Ervaring

  Ervaring opgebouwd tijdens verschillende opdrachten binnen diverse bedrijven en sectoren met elk hun specifieke verwachtingen.

 • Als freelancer

  De mogelijkheid om voor jouw organisatie als freelancer te werken en op die manier flexibiliteit en expertise te bieden.

Development centers voor een hogere succesratio bij interne doorgroei

Altrad Services Benelux is een multidisciplinaire full-service partner voor industriële opdrachtgevers, met een totaalpakket aan geïntegreerde onderhoudsactiviteiten. Voorheen had het bedrijf moeite met interne doorgroei, waarbij medewerkers promotie kregen zonder een zorgvuldige beoordeling van hun potentieel voor de nieuwe functie. Dit leidde tot problemen en een lagere succesratio van de interne wervingen. Altrad Services Benelux ging op zoek naar een oplossing. 

Veelgestelde vragen

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van een development center, maar zit je nog met onbeantwoorde vragen? De meest gestelde vragen en antwoorden op een rij.

 

 • Simulatieoefeningen: De deelnemer experimenteert met eigen kennis, voorkeurstijl en vaardigheden in een nieuwe context met uitdagingen.
 • Capaciteits- en vaardigheidstesten inclusief intelligentie, Career Fitness Profiler© (biedt inzicht in hoe de deelnemer in loopbaan staat) en Learning Agility Profiler© (meet het contextueel leervermogen van de deelnemer).
 • Gedragsgericht interview waarbij de assessor objectief en neutraal doorvraagt over de ervaringen, gedragingen en voorkeursaanpak van de deelnemer.
 • De deelnemer maakt na het development center een persoonlijke SWOT-analyse om zijn/haar ervaring van het development center te verwerken en inzicht in de eigen competenties te krijgen. Dit biedt jou en je organisatie een helder beeld van de zelfreflectie en gewenste richting van de deelnemer.
 • Motivatie en betrokkenheid: Door de positieve aspecten uit het development center te benadrukken, kunnen deelnemers zich gewaardeerd voelen en gemotiveerd raken om verder te groeien.
 • Bewustwording: Het feedbackgesprek biedt deelnemers een kans om zich bewust te worden van hun sterke en groeipunten. Het gesprek kan hen helpen om te begrijpen welke vaardigheden ze al goed beheersen en waar ze nog mee aan de slag kunnen gaan. 
 • Loopbaanplanning: Het gesprek biedt inzicht in welke competenties en gedragingen belangrijk kunnen zijn voor de deelnemer zijn/haar huidige en toekomstige functies (loopbaantraject).

Krijg inzicht - Creëer impact - Boek resultaat

Wil je het beste uit jouw medewerkers halen en jouw organisatie laten evolueren? Laten we kennismaken!